Trening asertywności

Napisane przez PLT
  • wielkość czcionki
Trening asertywności

Cel warsztatu:

  • poznanie praw asertywności,
  • przetrenowanie sytuacji związanych z asertywnością.

Program warsztatu

Blok I. Podstawy zachowań asertywnych.

1. Poznanie własnej mapy asertywności, czyli, w jakich obszarach osoba jest asertywna, a w jakich powinna pracować nad postawą asertywną.
2. Rozróżnianie zachowań asertywnych od agresywnych i uległych.
3. Poznanie praw asertywnych.

Blok II. Asertywne radzenie sobie z krytyką.

1. Asertywne wyrażanie krytyki. Komunikaty typu „ja” i udzielanie informacji zwrotnych.
2. Radzenie sobie z krytyką m. in. wyrażanie sprzeciwu, odkrywanie aluzji.

Blok III. Asertywne wyrażanie próśb.

1. Model asertywnego wyrażania próśb.

Blok IV. Asertywna odmowa.

1. Model asertywnej odmowy.
2. Techniki wspomagające asertywną odmowę, m. in. technika zdartej płyty.

Blok V. Budowanie poczucia własnej wartości.

1. Moje mocne i słaby strony – ćwiczenia podwyższające samoświadomość.
2. Kotwice jako sposób docierania do wewnętrznych zasobów.
3. Określenie postawy życiowej, czyli jak odczuwam sam siebie i siebie w stosunku do innych, jak widzę siebie i innych, jak oceniam siebie i innych.

Metody pracy:

Scenki, miniwykłady, ćwiczenia w podgrupach, "burza mózgów", drama, praca indywidualna i grupowa.

Czas trwania: 12 godzin (6 godz. x 2 dni)

Artykuły powiązane