Trening antystresowy i zarządzanie stresem

Napisane przez PLT
  • wielkość czcionki
Trening antystresowy i zarządzanie stresem

Celem treningu jest doskonalenie umiejętności pokonywania stresu.

Szkolenie uczy prostych, a jednocześnie skutecznych metod utrzymywania się w dobrej kondycji psychofizycznej i umiejętności reagowania w trudnych sytuacjach.
Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych pozwala kształtować wewnętrzną postawę i podejmować efektywne decyzje niezależnie od czynników zewnętrznych.
Uczestnicy uzyskają również potrzebne informacje na temat stresu jego przyczyn, sposobu działania i wpływu jaki wywiera na postawę, myślenie i możliwości pracownika.

Program treningu

Blok I. Wprowadzenie do tematyki.

1. Pojęcie stresu.
2. Mechanizm działania.
3. Symptomy.
4. Przyczyny powstawania.
5. Rodzaje sytuacji stresujących.
6. Pozytywne i negatywne skutki jego oddziaływania.

Blok II. Osobowe uwarunkowania stresu.

1. Wpływ charakteru i samooceny.
2. Styl życia.
3. Jak radzić sobie ze zmianami.

Blok III. Stres, a relacje osobiste i zawodowe.

1. Jak radzić sobie z presją czasu.
2. Jak radzić sobie z presją otoczenia.
3. Sposoby unikania sytuacji stresogennych.
4. Metody radzenia sobie w sytuacjach trudnych.
5. Budowanie motywacji.
6. Sposoby unikania wypalenia zawodowego.
7. Wewnętrzna organizacja pracy.

Blok IV. Zarządzanie stresem – ciało, umysł, emocje.

Ciało
1. Znaczenie ruchu i sposoby wyboru odpowiedniej dla siebie formy.
2. "Słuchanie" potrzeb własnego ciała.
3. Postawa ciała, budowanie pewności siebie.

Umysł
1. Sposób myślenia, a stres.
2. Postawa proaktywna i reaktywna.
3. Znaczenie sposobu mówienia i używania metafor w codziennym życiu.
4. Korzystanie z wyobraźni i wizualizacja.

Emocje
1. Zarządzanie emocjami.
2. Kształtowanie potrzebnych stanów emocjonalnych.
3. Techniki radzenia sobie z lękiem i złością.
4. "Szczepionka antystresowa".

Metody pracy:

Autorefleksja, autodiagnoza, miniwykład, metoda poszukiwań, ćwiczenia w grupach, ćwiczenia w parach, gry psychoedukacyjne.

Czas trwania: 12 godzin (6 godz. x 2 dni)

Artykuły powiązane